HEM

Välkomna till ANNY –  Affärsnätverk för  nyanlända potentiella företagare och företagare i Stockholms län.

Ideell förening RC Berus har som mål att verka för ett samhälle fritt från etnisk och könsdiskriminering där kvinnor blir en erkänd resurs och får större ekonomisk och politisk betydelse i samhället vare sig de finns på, delvis på eller helt utanför arbetsmarknaden.

Vår verksamhet innefattar deltagande i utvecklingspartnerskap, nätverk, styrelser och styrgrupper på lokal och regional nivå och bygger på ett genus- och etnicitetsperspektiv. Alla med intresse för kön, etnicitet och arbetsliv är välkomna som medlemmar utan krav på särskild bakgrund, förkunskap eller erfarenhet.

Vi driver och samarbetar i projekt med koppling till vår verksamhet, erbjuder rådgivning till kvinnor som funderar på att starta eget, bedriver öppet hus-verksamhet för gruppaktiviteter, kursverksamhet, informationsverksamhet, volontärverksamhet och opinionsbildning.

Vi anordnar tematräffar, föreläsningar, studiecirklar, studiebesök, praktikplatser, mentorskap mm. Vi genomför också ett antal träffar där nya och gamla medlemmar kan träffa varandra och styrelsen för att diskutera och påverka föreningens verksamhet.