LÄS MER OM…

Innovationscheckar för småföretagare

Checken får användas till innovationsprojekt i tidiga utvecklingsfaser eller till utarbetande av en affärsstrategi för hantering av företagets immateriella tillgångar.

Almi och VINNOVA vill stimulera utvecklingen av innovationer i Stockholms och Sörmlands små- och medelstora företag (SMF) och samtidigt bidra till att innovationsförmågan hos dessa företag förbättras.

Innovationschecken på maximalt 100 000 kr ska ge de SMF som har en vilja och förmåga att växa, en snabb och effektiv tillgång till medel som kan hjälpa dem att med hjälp av extern kunskap och teknik förbättra deras konkurrenskraft.

Vem kan söka?

  •  Företaget ska ha minst tre anställda.
  • Företaget ska ha bedrivit verksamhet i minst 1 år (första årets bokslut ska finnas).
  • Försäljningsintäkter måste finnas med en nettoomsättning på minst 1,5 miljoner kronor.
  • Företaget ska ha tillväxtpotential.
  • Företagen ska de senaste 5 åren inte erhållit mer än 50 000 kronor från VINNOVA.

För vad kan man söka?

  • Innovationschecken på maximalt 100 000 kronor ska användas till köp av externa tjänster hos institut, universitet, högskolor eller annan kunskapsleverantör.
  • Den externa kunskapen ska vara specialistkompetens och bidra till att ett innovationsprojekt startas eller får bättre fart. Innovationsprojektet kan handla om nya affärsmodeller, nya organisatoriska lösningar, partnerskap, produkter, tjänster, processer etc.
  • Eller så kan det vara specialistkompetens för att ta fram en affärsstrategi för hantering av företagets immateriella tillgångar.

Almi kommer att ta kreditupplysning på sökande företag.

Du ansöker enkelt om Innovationschecken genom att fylla i en projektplan och skicka den till oss på Almi. Här hittar du projektplanen.

http://www.almi.se/Stockholm-Sormland/Erbjudanden/Innovationscheckar-for-smaforetagare/

Tillväxtprogram för unga företag

För unga företag, 2-6 år gamla, med potential att växa.

Våra erbjudandena varierar beroende på region. Tillväxtprogrammet riktar sig endast till företag registrerade i Sörmland.

Programmet ger tillgång till affärsrådgivare, experter och beprövade metoder för utveckling och tillväxt. Framför allt ger programmet inspiration att påbörja och fullfölja en tillväxtresa tillsammans med andra företagare i liknande situationer.

Vi vänder oss till nyckelpersoner i unga företag med stor tillväxtpotential. Ambitionen bör vara en tillväxt på 100 procent. Målet är att ge stöd för att organisera tillväxten och för att undvika tillväxtens fällor. Vid avslutat program har deltagande företag bättre insikt om tillväxtarbete och har påbörjat arbetet med att förverkliga företagets tillväxtplaner. Företagarna har lärt sig ett förhållningssätt, utvecklat färdigheter och fått verktyg för att leda ett företag i tillväxt.

Tillväxtprogrammet pågår under maximalt 1 år. http://www.almi.se/Stockholm-Sormland/Erbjudanden/tillvaxtprogram-unga-foretag/

Webbplats www.eufonder.se guidar till EU-stöd
Nu lanserar Tillväxtverket, Jordbruksverket och ESF-rådet den gemensamma webbplatsen eufonder.se med information om de europeiska struktur- och investeringsfonderna.
Via webbplatsen går det att hitta till de stöd som finansieras med hjälp av fonderna. Där finns information om fondernas 27 program, om hur fonderna skiljer sig åt och hur de kompletterar varandra.
Du kan också läsa om i vilka program svenska organisationer, myndigheter och företag kan delta. Eufonder.se är den främsta kanalen för information om EU-fonder i Sverige och deras program. Läs mer på eufonder.se

Starta fristående förskola eller familjedaghem

Har du funderat på att starta förskola eller daghem? För att driva fristående förskola eller familjedaghem finns det vissa krav som du måste uppfylla. Du måste till exempel ha utbildning och lämpliga lokaler. Det är förskolenämnden som godkänner dig och sedan är det tjänstemän på barn- och utbildningsförvaltningen som gör kontroller för att säkerställa kvaliteten på din verksamhet.

Läs mer om hur du startar familjedaghem eller förskola


Instegsjobb

Det finns givetvis många välutbildade och arbetssugna människor som är nyanlända i Sverige.

När du anställer någon som är ny i Sverige som parallellt läser svenska för invandrare, är AF ersättning till dig 80 procent av lönekostnaden, eller som mest 800 kronor om dagen.

Läs mer och räkna ut ersättningen på www.arbetsformedlingen.se/arbetsgivare


Praktik

Praktik är ett smart sätt att slussa in ny kompetens på din arbetsplats. Praktiken kan pågå i upp till sex månader och praktikantens ersättning ordnar vi. Yrkeskompetensbedömning är en variant av praktik som går ut på att personer som är nya i Sverige ska få en chans att visa vad de kan på en arbetsplats och få sina kunskaper bedömda.

Läs mer på www.arbetsformedlingen.se/arbetsgivare


Nystartsjobb

Många välutbildade och erfarna människor har ofrivilligt varit borta från arbetslivet under en period. När du ger nystart i arbetslivet åt någon som har varit utan arbete i minst ett år (sex månader för personer under 25 år) kan AF erbjuda en subventionerad anställningsform. Stödet till dig motsvarar en arbetsgivaravgift eller två, beroende på vilken ålder den du anställer har.

Läs mer och räkna ut ersättningen på www.arbetsformedlingen.se/arbetsgivare


Särskilt anställningsstöd

I den här subventionerade anställningsformen ersätter vi dina lönekostnader till 85 procent, eller som mest 890 kronor om dagen. Anställ en person som varit arbetslös länge. Då kan du få en stor del av lönen betald av oss.

Läs mer och räkna ut ersättningen på www.arbetsformedlingen.se/arbetsgivare


Lönebidrag

Lönebidrag utgår till dig som anställer någon med funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan. Du får bidrag för den del av lönekostnaden vid heltidsarbete som inte överstiger en bruttolön på 16 700 kronor per månad. Storleken på stödet påverkas av lönekostnaden och arbetsförmågan hos den du anställer.

Läs mer på www.arbetsformedlingen.se/arbetsgivare


Vad kostar det att registrera ett företag?
Bolagsverket tar ut en registreringsavgift som varierar beroende på vilken företagsform du registrerar.

Enskild näringsidkare/aktiebolag:
Ärande                                                                     E-tjänst                                         Blankett
Registrera                                                             900 /1 900                                   1 200/2 200
Ändra företags namn                                          700 /1 000                                       900/1 200
Ändra verksamhet                                                400 / 700                                        600/ 900
Ändra företagsform                                              900/ –                                               1 200/ –
Avregistrera                                                            0/-                                                       0/-

Måste jag ha en revisor i mitt företag?
Det är normalt inte något krav på revisor i företagsformerna enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag eller små aktiebolag.

Har jag något alternativ till banklån?
Ja, du kan ansöka om lån hos Almi Företagspartner. Almi har olika erbjudanden om finansieringsformer beroende på vilken region ditt företag finns i. Ibland kan du ta in riskkapital i verksamheten eller söka offentlig finansiering.