VERKTYGSLÅDA

Verktygslåda

Nytt från Skatteverket år 2016
Skatteverket har beräknat kostförmånsvärdena för 2016. De nya beloppen är (2015 års belopp inom parentes):
• Frukost 44 kr (43 kr)
• Lunch/middag 88 kr (86 kr)
• Helt fri kost 220 kr (215 kr).
När det gäller övriga ”tjänsteresebelopp” så kan vi meddela att både högsta skattefria ersättning för resor med egen bil och traktamentsbeloppet för inrikes tjänsteresor är oförändrade 2016.

Julgåvor till anställda

Julgåvor till anställda är skattefria för de anställda om:

  • värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms. I gåvans värde räknas inte arbetsgivarens kostnader för administration och transporter av gåvorna in. Om värdet är högre blir gåvan skattepliktig från första kronan,
  • julgåvan inte är kontanter. Skattefriheten gäller inte gåvor som lämnas i pengar. Med pengar jämställs andra betalningsmedel som check eller postväxel. Gåva i form av presentkort som inte kan bytas mot pengar kan vara skattefri. Läs mer i Skatteverkets ställningstagande Presentkort i gåva till anställda.

En gåva från arbetsgivaren i form av ett presentkort som ger rätt till rot- eller rutarbete för ett visst angivet belopp kan godtas som skattefri gåva även om presentkortet vid inlösen kan ge den anställde rätt till skattereduktion. Läs mer i Skatteverkets ställningstagande Husarbete som skattefri gåva till anställda.


 

Med Affärsplanen ger du dig själv de bästa förutsättningarna för att lyckas som egenföretagare. Starta direkt här.

Checklistan är ovärderlig när du ska starta företag. Den tvingar dig att ta ställning till alla de där frågorna du medvetet eller omedvetet kanske har undvikit. Ladda ner checklistan här.