MEDLEM

Medlem

Affärsnätverk ANNY – är en mötesplats för kompetensutveckling, kontaktskapande och social samvaro  och är en viktig del i processen att Starta eget företag för nyanlända kvinnor i Stockholms län.

Som medlem får du:

  • Möjlighet att utveckla kontaktnätt och affärsmöjligheter
  • Möjlighet att delta i utbildningsaktiviteter som tillför ny kompetens och kunskap
  • Under trevliga former träffa erfarna företagare som kan ge dig råd på vägen
  • Möjlighet att delta i och arrangera nätverksaktiviteter
  • Möjlighet att påverka genom att delta i arbetsgrupp, referensgrupper eller liknande
  • Lämna annonser på hemsidan Medlem till medlem
  • Tillgång till företagsinriktad information från statliga myndigheter
  • Medlemskap i vår gemensamma Facebookgrupp
  • Medlemskap i vår gemensamma mejllista med nyheter

Vilka kan bli medlemmar?

Alla kvinnor och deras familjemedlemmar, som bor i Stockholms län mindre än 6 år och funderar på att starta företag eller är redan företagare. Du ska vara beredd att bjuda på sig själv och dina erfarenheter ur företagsperspektivet

Välkommen!