BLI MEDLEM

Bli medlem du också

Nätverk ANNY för och av engagerade kvinnor, som går i tankar att starta ett företag, erbjuder olika möjligheter till möten, utbildning och affärsutbyten. Vi inspirerar varandra genom erfarenhetsutbyten och genom att dra nytta av varandras kunnande:

  • Byter erfarenheter
  • Stöttar varandra i företagandet
  • Får hjälp med kunskap inom olika områden
  • Träffar andra kvinnoföretagare
  • Skapar möjlighet till nya kunder o kontaktnät
  • Får inblick i nya branscher
  • Bildar en gemensam marknadsplats

Medlemskapet är byggt på person och inte på företag.